HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY
04:37 PM, Sunday, 24/09/2023

 

Ông: Trần Văn Tuấn

UV BCH Đảng bộ Khối DNTW

Bí thư Đảng ủy TCT

Ông: Trần Anh Đức

Thành viên HĐQT

Tổng giám đốc

Ông: Đặng Quốc Bảo

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Anh Tùng

Thành viên HĐQT

Ông: Nguyễn Tiến Dũng

Thành viên HĐQT

 

Khách hàng đối tác
ANDRITZ HYDRO GmbH
Tổng công ty điện TKV
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Samsung C&T Corporation
Liên kết website