CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY
05:58 AM, Thursday, 20/06/2024
DANH SÁCH CÁC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC 
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
 
1.   Công đoàn Cơ quan Tổng công ty Sông Đà
2.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 2
3.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 3
4.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 4
5.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 5
6.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 6
7.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 7
8.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 9
9.   Công đoàn Công ty CP Sông Đà 10
10. Công đoàn Công ty CP Sông Đà 11
11. Công đoàn Công ty CP Sông Đà 12
12. Công đoàn Công ty CP  tư vấn Sông Đà 
13. Công đoàn Công ty TNHH 1 thành viên Hạ tầng Sông Đà
14. Công đoàn Công ty TNHH tư vấn XD Sông Đà - UCRIN
15. Công đoàn Công ty CP Đầu tư PTĐT và khu CN Sông Đà
16. Công đoàn Công ty CP  Cơ khí lắp máy Sông Đà
17. Công đoàn Công ty Cổ phần SDP
18. Công đoàn Công ty CP Thuỷ điện Cần Đơn
19. Công đoàn Công ty  CP Thuỷ điện Nậm Chiến
20. Công đoàn Công ty CP điện  Việt Lào 
21. Công đoàn Công ty CP Thủy điện Sử Pán 2
22. Công đoàn Công ty CP Đầu tư & PT điện Sê san 3A
23. Công đoàn Công ty CP Đầu tư XD và  PT Đô thị Sông Đà
24. Công đoàn Công ty CP  Sông Đà- Hà Nội
25. Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Thương Mại Sông Đà

Tổng số đoàn viên công đoàn đến 30/9/2023 là: 4.426 đoàn viên

Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Sông Đà – CTCP

Khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website