Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì cuộc họp về QCVN 01:2019/BXD.
10:45 AM, Wednesday, 09/10/2019

Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của QCVN 01:2019/BXD về Quy hoạch xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu Ban soạn thảo trong quá trình xây dựng Dự thảo Quy chuẩn phải đảm bảo nguyên tắc: Phù hợp với các quy định của hệ thống văn bản pháp luật hiện hành; lồng ghép những nghiên cứu về đổi mới trong công tác quy hoạch; có sự thống nhất và liên thông với các QCVN khác; có tính khái quát và tính thực tiễn cao, đáp ứng được nhu cầu quản lý nhà nước, giải quyết hiệu quả các vướng mắc lớn đang diễn ra; các chỉ tiêu trong quy chuẩn phải đảm bảo tính khoa học và tính thực tiễn.

Báo cáo tại cuộc họp, thay mặt đơn vị chủ trì biên soạn Dự thảo QCVN 01:2019/BXD, PGS.TS.KTS. Lưu Đức Cường - Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) cho biết, Dự thảo QCVN 01:2019/BXD  được xây dựng trên cơ sở soát xét, chỉnh sửa, bổ sung QCXDVN 1997 và QCXDVN 01:2008 nên các nội dung có giá trị và đang phát huy hiệu quả thực tiễn của 2 quy chuẩn này sẽ được giữ nguyên trong Dự thảo QCVN 01:2019/BXD.

Ban soạn thảo sẽ cấu trúc Dự thảo QCVN 01:2019/BXD phù hợp với Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, cập nhật các khái niệm, quy định mới từ hệ thống văn bản pháp luật hiện hành, bổ sung và hiệu chỉnh các nội dung có giá trị trong công tác quản lý đô thị của QCXDVN 1997 (nhưng không có trong QCXDVN 01:2008), bổ sung một số quy định về nhà cao tầng, sử dụng hiệu quả đất đai, đô thị nén, đưa nội dung QCVN 14:2009 vào trong Dự thảo QCVN 01:2019/BXD để các quy định về đô thị và nông thôn được tập hợp trong 1 bộ quy chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Tại cuộc họp, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng Dự thảo QCVN 01:2019/BXD.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả của Ban soạn thảo QCVN 01:2019/BXD, đồng thời nhấn mạnh, QCVN 01:2019/BXD tuy được xây dựng trên cơ sở soát xét, chỉnh sửa, bổ sung QCXDVN 1997 và QCXDVN 01:2008, nhưng quy trình thực hiện phải đảm bảo như xây dựng một quy chuẩn mới.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo Ban soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn thiện và đăng tải nội dung Dự thảo QCVN 01:2019/BXD trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Xây dựng để tiếp nhận rộng rãi ý kiến của các cơ quan, ban ngành Trung ương, địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân trên toàn quốc.

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website