Thông báo đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà do Tổng công ty Sông Đà - CTCP Sở hữu.
09:21 AM, Thursday, 14/06/2012

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ DO TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP SỞ HỮU.

1. Tên tổ chức chào bán: Tổng công ty Sông Đà- CTCP

2. Tên Công ty đại chúng có cổ phiếu được chào bán: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà

- Địa chỉ: Tòa nhà SUDICO, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Ngành nghề kinh doanh: Bất động sản

- Vốn điều lệ: 1.148.555.400.000 đồng

3. Thông tin về cuộc đấu giá

- Hình thức đấu giá: Bán đấu giá cả lô cổ phần

- Giá khởi điểm: 101.900 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 41.745.862 cổ phần

- Số lượng cổ phần người nước ngoài được phép mua: 41.745.862 cổ phần

4. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

- Thời gian: từ ngày 8h00 ngày 10/03/2022 đến 15h30 ngày 29/03/2022

- Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá tại Quy chế đấu giá cổ phần)

5. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

- Thời gian: Chậm nhất 16h00 ngày 01/04/2022

- Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

6. Thời gian và đại điểm đấu giá:

- Thời gian: 09h00 ngày 05/04/2022

- Địa điểm: Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Số 02 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

7. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 06/04/2022 đến ngày 15/04/2022

8. Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 07/04/2022 đến ngày 12/04/2022

Tin tức khác
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website