THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018 CTCP THỦY ĐIỆN NẬM CHIẾN
09:21 AM, Wednesday, 01/08/2012

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến.

Ngày 01/11/2021, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến có Thông báo số 26/NCC-HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/6/2020) để chi trả cổ tức năm 2018. Trong đó tỷ lệ chi trả đợt 1: 1/2 mức cổ tức 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 500 đồng).

Hiện nay, Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt về tài khoản của Tổng công ty Sông Đà – CTCP.

Tổng công ty Sông Đà – CTCP trân trọng thông báo tới các nhà đầu tư ủy thác hiện đang còn hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty Sông Đà – CTCP đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 30/6/2020) về việc nhận cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến như sau:

  1. Đối tượng được nhận cổ tức: Các nhà đầu tư ủy thác hiện đang còn hợp đồng ủy thác đầu tư với Tổng công ty Sông Đà – CTCP đến ngày 30/6/2020 (ngày chốt danh sách cổ đông).
  2. Khi đến nhận cổ tức cần mang theo các giấy tờ sau:
  • Bản gốc Hợp đồng ủy thác đầu tư góp vốn cổ phần Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến được ký giữa Tổng công ty Sông Đà – CTCP và cá nhân tham gia góp vốn ủy thác;
  • Bản gốc Phiếu thu tiền hoặc giấy nộp tiền góp vốn ủy thác đầu tư vào Công ty cổ phần thủy điện Nậm Chiến;
  • Bản sao công chứng chứng minh nhân dân/căn cước công dân (02 bản);
  • Văn bản cung cấp số tài khoản ngân hàng (đối với hình thức nhận tiền qua tài khoản ngân hàng).
  1. Địa điểm nhận tiền:

Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Sông Đà - CTCP; Nhà G10, số 493 - Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân nam, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Thông báo này được cô bố trên Website của Tổng công ty Sông Đà – CTCP tại địa chỉ: www.songda.vn

Trân trọng thông báo!

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website