Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
11:00 AM, Monday, 08/07/2024

       Thực hiện chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà, ngày 05/7/2024, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng, công tác SXKD 6 tháng đầu năm; Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

       Tới dự chỉ đạo Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối DNTW có đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối DNTW; Các đồng chí đại diện các Ban tham mưu của Đảng ủy Khối.

       Về phía Tổng công ty Sông Đà có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp Đảng bộ Tổng công ty; Các đồng chí Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; Các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy Tổng công ty; Các đồng chí Trưởng, Phó các Cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy Tổng công ty; Giám đốc, Phó Giám đốc các Ban chức năng, Ban Điều hành Tổng công ty; Bí thư các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn thanh niên Tổng công ty; Các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty con; Tổ trưởng Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các công ty liên kết.    

Đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu khai mạc Hội nghị

       Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng do biến động kinh tế - chính trị quốc tế và trong nước, song với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Đảng ủy Khối DNTW và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, cán bộ, đảng viên và người lao động trong Tổng công ty tập trung củng cố kiện toàn tổ chức, vững vàng từng bước vượt qua khó khăn, công tác xây dựng phát triển đảng được giữ vững, công tác sản xuất kinh doanh đạt được những kết quả nhất định. Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà tiếp tục khẳng định rõ vai trò, vị thế của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần hoàn thành cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

 

Đồng chí Phạm Văn Quản, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

       Đối với nhiệm vụ trọng công tác 6 tháng cuối năm 2024, toàn Đảng bộ Tổng công ty sẽ tập trung vào công tác rà soát bổ sung quy hoạch, bổ sung cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng viên, hoàn thành thử nghiệm phần mềm sổ tay đảng viên điện tử. Tập trung tuyên truyền Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng thi đua lao động sản xuất, phấn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chủ yếu của năm 2024 (giá trị SXKD là 6.800 tỷ đồng, doanh thu 6.600 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 550 tỷ đồng), góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Trần Anh Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty báo cáo kết quả công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

       Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng năm 2024 , góp phần xây dựng Tổng công ty Sông Đà ngày càng phát triển, mang lại lợi ích cho cổ đông, nâng cao đời sống cho cán bộ đảng viên và người lao động trong Tổng công ty.

 

Đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo Hội nghị

       Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đánh giá cao kết quả đạt được 6 tháng vừa qua của Tổng công ty, tập thể cán bộ đảng viên và người lao động của Tổng công ty đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều kết quả tốt. Tuy vậy, một vài chỉ tiêu kết quả đạt được chưa cao như tìm kiếm việc làm, lợi nhuận ... Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí yêu cầu toàn Đảng bộ phải nâng cao năng lực lãnh đạo, quyết liệt trong điều hành để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra; các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện thật tốt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các cấp chính quyền phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tập trung thi đua lao động sản xuất, lập nhiều thành tích xuất sắc để chào mừng đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động tạo khí thế vui tươi, phấn khởi của cán bộ, đảng viên, người lao động để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

       Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Đồng chí Vũ Đức Tú - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh văn phòng Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Trần Văn Tuấn - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT Sông Đà trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp” cho các đồng chí cán bộ của Đảng bộ TCT Sông Đà tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Đức Tân - UV BTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Tuấn Phát - Ủy viên BCH Đảng bộ, Giám đốc Ban Kinh tế Tổng công ty tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Tá Thực - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư & Phát triển Điện Sêsan 3A tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Nguyễn Quang Tuyển – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty CP Thủy điện Cần Đơn tham luận tại Hội nghị

 

Đồng chí Trần Tuấn Linh - Ủy viên BCH Đảng bộ TCT, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sông Đà 10 tham luận tại Hội nghị

 

Toàn cảnh hội nghị

Bài: Ban Tuyên giáo.

Tin tức khác
Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website