Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028
05:05 PM, Thursday, 12/10/2023

           Ngày 12/10/2023, Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam (XDVN) lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và 238 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của hơn 161.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng.


Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại Đại hội

           Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Lệ - Chủ tịch Công đoàn XDVN cho biết, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Xây dựng Việt Nam luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo Bộ Xây dựng, của các cấp ủy đảng; sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo chính quyền, chuyên môn các cấp, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Ngành.

          Theo Báo cáo chính trị tại Đại hội, đến hết năm 2022, ngành Xây dựng có 161.391 công nhân viên chức lao động (nữ là 46.809 người chiếm 29%). Nhiệm kỳ 2018-2023, với quyết tâm của tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn XDVN, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình của công nhân viên chức lao động, Công đoàn XDVN đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII đã đề ra, đạt nhiều kết quả tích cực trên các mặt hoạt động.

           Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn XDVN đã tổ chức triển khai thực hiện 12 Đề án, Chương trình hành động, Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động.

Ban chấp hành Công đoàn XDVN ban hành Nghị quyết số 77/NQ-CĐXD ngày 18/02/2019 về “Nâng cao chất lượng và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; hàng năm, thực hiện khảo sát, đánh giá chất lượng thỏa ước lao động tập thể. Các cấp công đoàn chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoặc ký mới thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế tại đơn vị. Đến nay, tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 99,7%, đảm bảo trình tự theo quy định, nội dung ngắn gọn, trong đó 100% số bản thỏa ước lao động tập thể có từ 3 nội dung trở lên có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” theo Chỉ thị 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tiếp tục được triển khai thực hiện, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công đoàn XDVN tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” gắn với việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2021-2026”; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Công nhân viên chức lao động nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào thi đua “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; tiếp tục tổ chức phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” trong công nhân viên chức lao động. Trong nhiệm kỳ, có 11.517 đề tài, sáng kiến được áp dụng, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động, làm lợi hơn 545 tỷ đồng; các đơn vị đã chi thưởng hơn 24 tỷ đồng. Nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn XDVN khen thưởng. 

Trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, bước sang nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn XDVN phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngành Xây dựng hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển bền vững ngành Xây dựng và đất nước.


Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại Đại hội

Tham dự Đại hội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà đội ngũ công nhân viên chức lao động và Công đoàn XDVN đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt đã thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng nâng cao chất lượng các ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.


Bộ Xây dựng tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn XDVN, các tổ chức công đoàn trực thuộc, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng đã năng động, sáng tạo, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đề ra nhiểu chủ trương, giải pháp mới, thiết thực, thích ứng với tình hình thực tế, nhất là giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát và kéo dài; tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII, đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật.  

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Công đoàn XDVN và Bộ Xây dựng trong công tác chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp thiết như việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các cơ quan, doanh nghiệp. Các cấp công đoàn ngành Xây dựng đã tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Ngành, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa các vi phạm liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Kết quả hoạt động của Công đoàn XDVN đã đóng góp quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Xây dựng, của ngành Xây dựng.


Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 Nguyễn Thị Thủy Lệ phát biểu tại Đại hội

          Để đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu của nhiệm kỳ mới, theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị, Công đoàn XDVN tiếp tục bám sát việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị của ngành Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chủ động nghiên cứu, đề xuất, thay đổi mô hình, phương thức hoạt động; chú trọng xây dựng, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình độ đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng và tăng cường các hoạt động xã hội để tập hợp, động viên được đông đảo công nhân, lao động, phát triển đoàn viên công đoàn; tiếp tục mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác với công đoàn các ngành, các địa phương, công đoàn ngành Xây dựng các nước, từ đó ổn định và phát triển tổ chức, xứng đáng là một tổ chức chính trị xã hội quan trọng, tập hợp, đoàn kết người lao động trong ngành Xây dựng nỗ lực cống hiến cho đất nước.

Bên cạnh đó, Công đoàn XDVN cần tích cực tham gia trong việc xây dựng cơ chế chính sách của Bộ Xây dựng, nhất là các cơ chế chính sách có liên quan trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp xây dựng, người lao động để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động trong triển khai, thực hiện; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị của Ngành, góp phần phát triển ngành Xây dựng đạt trình độ tiên tiến trong khu vực; tôn vinh, khen thưởng kịp thời nhằm thúc đẩy cán bộ, đoàn viên, người lao động hăng hái thi đua lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành và của đất nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng luôn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Công đoàn Xây dựng Việt Nam hoạt động có hiệu quả.


Toàn cảnh Đại hội

        Với truyền thống vẻ vang 65 năm xây dựng và trưởng thành của ngành Xây dựng Việt Nam, cùng tinh thần đoàn kết và quyết tâm, năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động ngành Xây dựng và với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tin tưởng Đại hội Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIV sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xứng đáng vào sự phát triển chung của ngành Xây dựng trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

        Với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu  32 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng khóa XIV nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đó là những cán bộ ưu tú, có phẩm chất chính trị và đạo đức, có đủ trí tuệ và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn XDVN.    

Nguồn: moc.gov.vn/

Khách hàng đối tác
Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
Ngân hàng TMCP Quân đội
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam
Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam
Tổng công ty điện TKV
Samsung C&T Corporation
ANDRITZ HYDRO GmbH
Liên kết website