Nhà máy xi măng Sông Đà - Hòa Bình
Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bỉnh
Hình ảnh
Dự án khác