3.jpg
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN XÊKAMAN 1

 

Dự án thủy điện Xê kaman 1 bao gồm nhà máy thủy điện Xê kaman 1 và nhà máy thủy điện Xê kaman San xay với Tổng công suất lắp máy là 322 MW, tổng điện lượng trung bình năm là 1.227 triệu kWh, tổng mức đầu tư là 441 triệu USD (tương đương 7.137 tỷ đồng). Trong đó:

Công trình thủy điện Xê kaman 1: Công suất thiết kế 290 MW, điện lượng trung bình năm 1.096 triệu kWh, tổng mức đầu tư 396 triệu USD.

Công trình thủy điện Xê kaman San xay: Công suất thiết kế 32 MW, điênh lượng trung bình năm 131 triệu kWh, tổng mức đầu tư 45 triệu USD.

Dự án thủy điện Xê kaman 1 được khởi công công trình: 2009. Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2013

Tỉnh A tô pư, Lào
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Điện Việt Lào. - Địa điểm xây dựng: huyện Sansay, tỉnh Attapư - Công suất: Công suất thiết kế 290 MW, điện lượng trung bình năm 1.096 triệu kWh, tổng mức đầu tư 396 triệu USD
Dự án thủy điện Xê kaman 1 được khởi công công trình: 2009. Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành công trình vào năm 2013
Hình ảnh
3.jpg 2.jpg
Dự án khác
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN (09:12 AM, Thursday, 03/12/2015)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN EAKRONGROU (09:10 AM, Thursday, 03/12/2015)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN (09:06 AM, Thursday, 03/12/2015)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NẬM NGẦN (09:04 AM, Thursday, 03/12/2015)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN IAGRAI 3 (02:39 PM, Saturday, 29/08/2015)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN THÁC TRẮNG (02:35 PM, Saturday, 29/08/2015)
NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HƯƠNG SƠN (03:38 AM, Wednesday, 11/04/2012)