Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Nhà máy thủy điện Sesan 3A
Tại xã Ia Khai - Iagrai - Gia Lai và xã Mơ Rai - Sa Thầy - Kom Tum

- Chủ đầu tư: Công ty CP thủy điện Sê San 3A
- Địa điểm xây dựng: Tại xã Ia Khai - Iagrai - Gia Lai và xã Mơ Rai - Sa Thầy - Kom Tum
Công suất lắp máy: 108 MW
- Điện  lượng trung bình năm: 479.3 triệu kWh/năm
Tổng mức đầu tư: 1864.6 tỷ đồng
- Khởi công: ngày 05/04/2003
- Hoàn thành: tháng 06/2007

Công trình Thủy Điện Sê San 3A do Công ty Cổ phần thủy điện Sê San 3A (Tổng công ty Sông Đà chi phối) đầu tư xây dựng theo hình thức BOO (Xây dựng, sở hữu và kinh doanh). Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 05/4/2003 và hoàn thành ngày 29/12/2006.

Công trình thủy điện Sê San 3A là công trình cấp II với công suất lắp máy là  108MW, điện lượng trung bình hàng năm là 479,3 triệu KWh/năm. Công trình được xây dựng tại xã Mơ rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Yakrai, huyện Iagrai, tỉnh Gia Lai.

Công trình bao gồm các hạng mục chính như sau:

- Đập dâng bằng bê tông trọng lực, chiều dài theo đỉnh đập 167.5m, chiều cao lớn nhất 34m.
- Đập tràn bằng bê tông cốt thép, có 06 khoang tràn, kích thước cửa van của mỗi khoang là (15x17.5)m.
- Nhà máy thủy điện kết cấu bằng bê tông cốt thép, với 02 tổ máy, kích thước nhà máy là (30.62x68.5)m.
- Trạm phân phối điện ngoài trời kích thước (101.7x78.1)m, bố trí bên bờ trái, cao trình sàn nền 229m.

 

 

 

 

 

Toàn cảnh Công trình thuỷ điện Sê san 3A nhìn từ hạ lưu
 

 

Lắp đặt tổ máy H1 Công trình thuỷ điện Sê san 3A 

Hình ảnh

Các dự án khác