Nhà và Đô thị

Nhà và Đô thị

Dự án hạ tầng Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì
Hà Nội, Việt Nam

Dự án hạ tầng Khu đô thị mới Mỹ Đình Mễ Trì

  • Tên dự án: Dự án đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì
  • Chủ đầu tư: Công ty CP ĐTPT Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO)
  • Quy mô:36,8ha
  • Tổng mức đầu tư: 287.772 triệu đồng

Dự án đã được khởi công năm 2002. Đến nay dự án đã cơ bản được hoàn thành xây dựng theo đúng quy hoạch, đang góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch của Thủ đô. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì được khách hàng đánh giá cao, đã và đang góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội khu vực dự án.

Dự án đã được khởi công năm 2002. Đến nay dự án đã cơ bản được hoàn thành xây dựng theo đúng quy hoạch, đang góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch của Thủ đô. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của Khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì được khách hàng đánh giá cao, đã và đang góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội khu vực dự án.

Hình ảnh

Các dự án khác