Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Công đoàn Sông Đà 5 thực hiện “Tháng công nhân”

Tháng năm “Tháng công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2021 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển”là đợt cao điểm để chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. Tại Công đoàn Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động mang tính thiết thực, tạo tinh thần cho CBCNLĐ, phát huy hiệu quả và đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trin khai kêu gọi tất c đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn công ty phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng hành, cùng Lãnh đạo đơn vị thực hiện mục tiêu kép:vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động (AT - VSLĐ).

Tháng Công nhân năm nay, Công đoàn Công ty Công ty cổ phần Sông Đà 5 đã triển khai những hoạt động thiết thực, tuyên truyền các nội dung về AT- VSLĐ trong công nhân; tổ chức thực hiện phun thuốc phòng - chống dịch bệnh, dọn vệ sinh cống rãnh, khu làm việc, khu lán trại, phòng chế biến đồ ăn, nhà ăn tập thể công nhân, phối hợp cùng cán bộ các bộ phận kiểm tra bếp ăn, bữa ăn chính và bữa ăn ca của người lao động.

Công đoàn cũng chủ động và phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho CNVLĐ có hoàn cảnh khó khăn: thăm hỏi, động viên các công nhân bị tai nạn lao động đã được xếp hạng thương tật cho 15 đoàn viên với số tiền là 15.000.000đ; Chi tổ chức giao lưu bóng đá giữa các đơn vị trong Công ty với số tiền 10.000.000đ; Chi hỗ trợ và tặng quà cho địa phương nơi đơn vị có dự án thi công(xã Húc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị) với số tiền: 20.000.000 đồng.Phối hợp với Ban An toàn vệ sinh môi trường Công ty thực hiện tốt tháng AT-VSLĐ không để xy ra tai nạn lao động hoặc mất an toàn lao động trong Tháng Công nhân trên các công trườngCông ty đang thi công.Tổ chức xét và bình chọn gương Công nhân lao động giỏi, cán bộ quản lý giỏi, tập thể hoàn thành xuất sắc trong công tác tuyên truyền, triển khai chương trình hành động “Tháng công nhân”.

Điểm nhấn trong Tháng Công nhân năm này là thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát huy được tinh thần Ngày Quốc tế Lao động 1/5. Tháng Công nhân năm này còn là dịp để Công đoàn Công tythực hiện tốt công tác về chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” gắn với các hoạt động tháng an toàn vệ sinh lao động, góp phần phát huy vai trò của CNVLĐ trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021 của Công ty và từng đơn vị.

Dưới sự vận động, phối hợp thực hiện của BCH công đoàn công ty và các Công đoàn bộ phận đã tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất một cách sâu rộng. Đặc biệt, các Công đoàn bộ phận đã chủ động phối hợp, tổ chức và đăng ký các hoạt động thi đua phòng, chống dịch Covid -19 và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, lao động với năng suất, chất lượng…. góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Công ty. Chính những hoạt động này đã tạo được bức tranh thi đua lao động sôi nổi và phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tổng kết Tháng công nhân, BCH Công đoàn Công ty đã khen thưởng cho 7 tập thể và 6 cá nhân có thành tích với tổng số tiền 80 triệu đồng và đề nghị CĐ TCT Sông Đà - CTCP khen thưởng cho 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tịch về thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và chăm lo chế độ chínsh sách lợi ích cho đoàn viên.

Công đoàn Sông Đà 5

Một số hình ảnh hoạt động.

 

 

 

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web