Sản xuất kinh doanh điện

Sản xuất kinh doanh điện

Nhà máy thủy điện Hương Sơn
KM70 – Quốc Lộ 8A – xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
- Tổng mức đầu tư của dự án: 401,25 tỷ đồng.
- Công suất: 19,5 MW
- Sản lượng điện hàng năm: 78,91 triệu KWh. Dự án thủy điện Hương Sơn thuộc tỉnh Hà Tĩnh được khởi công công trình tháng 12/2004. Dự kiến khánh thành công trình : năm 2010

Nhà máy thủy điện Hương Sơn được khởi công xây dựng từ tháng 3 năm 2004 và hoàn thành tháng 03 năm 2012. Quy mô của dự án là 33MW, với hai tổ máy, trong đó mỗi tổ máy có công suất 16,5MW.

- Quy mô, công suất: Tổng công suất lắp máy của dự án là 33MW với 02 tổ máy, mỗi tổ máy 16,5MW.

- Diện tích sử dụng đất: 166,21 ha.

        Theo chứng nhận đầu tư Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn tiến hành đầu tư xây dựng quản lý vận hành nhà máy thủy điện với 02 nhà máy là nhà máy thủy điện Hương Sơn 1 với công suất lắp máy là 33MW, nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 với công suất lắp máy là 14MW. Công trình thủy điện Hương Sơn I được xây dựng trên khu vực biên giới Việt – Lào nên gặp nhiều khó khăn do địa hình thi công phức tạp, thời tiết không thuận lợi. Song đến thời điểm hiện tại Công ty cổ phần thủy điện Hương Sơn đã hoàn thành công tác xây dựng nhà máy thủy điện Hương Sơn 1 vào tháng 03 năm 2012 và đang tiến hành sản xuất kinh doanh điện thương phẩm.

Hình ảnh

Các dự án khác