Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Hội thảo giải pháp nâng cao độ an toàn thiết bị của nhà máy thủy... (Ngày 29/08/2018)

Sáng ngày 28/8/2018, tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Sê San 3A tổ chức Hội thảo về giải pháp nâng cao độ an toàn thiết bị của nhà...

Thông báo kết quả đấu giá Quyền mua CP của Tổng công ty... (Ngày 21/08/2018)

Tổng số lượng quyền mua cổ phần đấu giá: 3.932.400 quyền mua cổ phần Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (cứ 01 quyền mua được mua...

Kết quả bán Quyền mua CP thuộc sở hữu của Tổng công ty...

Ngày 10/08/2018

Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Tổng công ty Sông Đà - CTCP ...

Đọc tiếp

Lễ tuyên dương Học sinh giỏi Tổng công ty Sông Đà năm học 2017...

Ngày 06/08/2018

Nhằm động viên, khích lệ kịp thời các em học sinh có thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, ngày 04/8/2018, Đoàn thanh niên Tổng công ty Sông...

Đọc tiếp

Sông Đà 9 tổ chức kỷ niệm 57 năm ngày thành lập công ty (20/7/1961...

Ngày 01/08/2018

Tại trụ sở công ty, Ban lãnh đạo và CBCNV Cơ quan Sông Đà 9 đã tổ chức Kỷ niệm 57 năm thành lập Công ty (20/7/1961 –...

Đọc tiếp

Thông báo bán quyền mua Cổ phần thuộc sở hữu của TCT Sông...

Ngày 26/07/2018

Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Tổng công ty Sông Đà - CTCP ...

Đọc tiếp

Thông báo chuyển nhượng quyền mua CP của TCT Sông Đà tại...

Ngày 21/07/2018

Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Tổng công ty Sông Đà - CTCP Địa...

Đọc tiếp

Đàng ủy TCT Sông Đà-CTCP tổ chức học tập, quán triệt, triển khai...

Ngày 19/07/2018

  Ngày 16/07/2018, Đảng ủy TCT tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy – BCH...

Đọc tiếp

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng CTCP ĐTXD &...

Ngày 19/07/2018

  Thông báo cho đối tượng là các nhà đầu tư chưa chuyển quyền sở hữu cổ phiếu CTCP TĐ Cửa Đạt từ Tổng Công ty Sông Đà) ...

Đọc tiếp

Quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng...

Ngày 11/07/2018

Ngày 08/7/2018, Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã ký ban hành các quyết định bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Tổng...

Đọc tiếp

TCT SÔNG ĐÀ TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CÁC...

Ngày 09/07/2018

Ngày 09/07/2018, TCT Sông Đà - CTCP  tổ chức lễ công bố Quyết Định bổ nhiệm các Phó tổng Giám đốc Tổng công...

Đọc tiếp
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

Liên kết web