Đoàn thanh niên Tổng công ty

Đoàn thanh niên Tổng công ty

  • Anh

    Hà Tuấn Linh

    Ủy viên UBTW Hội LHTN Việt Nam, Ủy viên BCH Đoàn Khối DNTW, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty Sông Đà - CTCP

  • Nguyễn Doãn Thành

    Ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty - Chủ tịch Công đoàn Cty CP Tư vấn Sông Đà - Phó TGĐ Cty - Ủy viên BCH Đảng bộ Cty