Thông báo mời thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành Tòa nhà Sông Đà” - Tin Sông Đà

Thông báo mời thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành Tòa nhà Sông Đà”

Tổng công ty Sông Đà-CTCP tổ chức đấu thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành Tòa nhà Sông Đà” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Sử dụng bởi nguồn vốn sản xuất kinh doanh.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

  • Ban Kinh tế Tổng công ty Sông Đà-CTCP;

  • Địa chỉ: Tầng 21, Khối B, Tòa nhà Sông Đà- Đường Phạm Hùng-  Phường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội;

  • Điện thoại: 024.38541164      Fax: 024.38541161; 

Được mua Một bộ HSMT hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là 2.000.000 đồng Việt Nam (hai triệu đồng chẵn) tại Ban Kinh tế Tổng công ty Sông Đà-CTCP.

Thời gian bán HSMT : T8 giờ 00 phút ngày 03 tháng 10 năm 2018 đến trước 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2018 (trong giờ làm việc hành chính).

HSDT phải kèm theo bảo đảm dự thầu bằng hình thức; bảo lãnh của ngân hàng, séc hoặc các hình thức tương đương được bên mời thầu chấp nhận và phải được gửi đến Tổng công ty Sông Đà-CTCP, chậm nhất là trước 15 giờ 00 (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 10 năm 2018. Giá trị bảo lãnh dự thầu cho gói thầu là 1.000.000.000 VNĐ ( Một tỷ đồng).

Thời gian đóng thầu: Vào 15 giờ 00 phút ngày 24 tháng 10 năm 2018.

Thời gian và địa điểm mở thầu: HSĐXKT sẽ được mở công khai vào lúc 15 giờ 30 phút (giờ Việt Nam), ngày 24 tháng 10 năm 2018 tại Phòng họp Tầng 21 trụ sở Tổng công ty Sông Đà-CTCP. Địa chỉ: Tầng 21, Khối B, Tòa nhà Sông Đà- Đường Phạm Hùng-  Phường Mỹ Đình 1- Quận Nam Từ Liêm- TP Hà Nội.

Tổng công ty Sông Đà-CTCP kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

 

                                                            Đại diện bên mời thầu

Tin mới hơn

Tin cũ hơn