Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Báo cáo kết quả đấu giá cổ phần Công ty CPTĐ Hồ Bốn do TCT Sông Đà sở hữu.

 

 1. Thông tin về tổ chức phát hành

 • Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn

 • Địa chỉ: Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái.

 • Điện thoại: 024.22134220

 1. Cổ phiếu chào bán:

 • Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn

 • Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá: 10.000 đồng/Cổ phần

 • Giá khởi điểm: 10.400 đồng/cổ phần

 • Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 216.000 cổ phiếu

 • Thời hạn đăng ký mua và đặt cọc: từ ngày 06/09/2017 đến ngày 26/09/2017

 1. Tổ chức tư vấn và tổ chức đấu giá:

  1. Tổ chức tư vấn:

 • Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

 • Địa chỉ: Tầng 10&11 Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  1. Tổ chức đấu giá:

 • Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 • Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 1. Kết quả đấu giá cổ phiếu

 • Đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc (15h30 ngày 26/09/2017) không có Nhà đầu tư nào đăng ký tham dự đấu giá. Vì vậy, theo quy định tại Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần thủy điện Hồ Bốn do Tổng Công ty Sông Đà sở hữu thì cuộc đấu giá không đủ điều kiện để tổ chức.                                     

 1. Phương thức giao dịch: giao dịch qua Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, không sử dụng hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

 2. Giao dịch qua hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với 15.384.400 cổ phiếu;

 3. Giao dịch ngoài hệ thống với 950.750 cổ phiếu.

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web