Tin tức - Sự kiện

Tin tức - Sự kiện

Đoàn TCT Sông Đà: Hoàn Thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2019

Tính đến ngày 20/5, toàn Tổng công ty Sông Đà đã có 30/30 cơ sở đoàn tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đạt 100% kế hoạch đề ra.

Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Đoàn Khối DNTW về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Ban Thường vụ đoàn Tổng công ty đã tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp; ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo đoàn cấp cơ sở về tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

            Nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ Đại hội Đoàn cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty ra quyết định thành lập Ban chỉ đạo Đại hội cấp Tổng công ty gồm 09 đồng chí trong Ban thường vụ Đoàn Tổng công ty, phân công công tác chỉ đạo Đại hội của các cơ sở trực thuộc. Đồng thời tổ chức Hội nghị chuyên đề dành cho cán bộ đoàn chủ chốt các cấp quán triệt Kế hoạch, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đoàn Khối về công tác Đại hội, Kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty về công tác chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 6

            Trong thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã chỉ đạo 01 đơn vị tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở, cụ thể đó là: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty CP Sông Đà 10.Trong công tác chỉ đạo đại hội điểm cũng như các Đại hội cấp cơ sở Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty đã thành lập tổ công tác, phân công các đồng chí Thường trực Đoàn và ủy viên BTV Đoàn Tổng công ty theo dõi, hỗ trợ cơ sở tổ chức Đại hội, kịp thời điều chỉnh và thông tin tiến độ, kinh nghiệm cho các đơn vị; thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, làm việc định kỳ để định hướng, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp, góp ý chương trình Đại hội, các tình huống có thể xảy ra và biện pháp xử lý cho cán bộ cơ sở.

            Nhìn chung, các cơ sở đoàn đã xây dựng văn kiện theo hướng ngắn gọn, xúc tích, phản ánh đầy đủ kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN cơ sở mình. Nội dung văn kiện cơ bản bám sát yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ địa phương và đặc điểm tình hình của đoàn viên, thanh niên; các chỉ tiêu đề ra dựa trên thực tế nhu cầu, không chủ trương chạy theo thành tích; các chương trình hành động được xây dựng cụ thể, có tính sáng tạo, khả thi, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên và tình hình của từng đơn vị; ngôn từ đơn giản, dễ hiểu; hình thức trình bày rõ ràng, sạch đẹp, trang trọng. Bên cạnh đó, còn thực hiện các biểu mẫu; phụ lục biểu đồ so sách chỉ tiêu… Các tham luận trình bày trước Đại hội có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tập trung thảo luận theo hướng tranh luận các mặt công tác của Đoàn và các vấn đề mà đoàn viên thanh niên đang quan tâm nhất hiện nay, đồng thời đóng góp những ý kiến có giá trị xây dựng giải pháp thực hiện phương hướng công tác nhiệm kỳ mới.

            Công tác Đại hội được cấp ủy, chính quyền và lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo, định hướng và tham gia dự Đại hội. Hầu hết đoàn cấp trên trực tiếp quan tâm chỉ đạo, theo dõi sát sao. Các đơn vị tổ chức Đại hội cấp cơ sở đảm bảo đúng Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn. Công tác chuẩn bị Đại hội được chuẩn bị chu đáo. Tuy nhiên, một số cơ sở đoàn tổ chức Đại hội còn bộc lộ một số hạn chế như: tham gia, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội ở một số cơ sở Đoàn chưa nhiều, chưa cụ thể, nội dung đóng góp ý kiến còn chung chung; một số cán bộ đoàn còn thiếu kinh nghiệm trong chỉ đạo Đại hội, nên chưa xử lý tốt một số tình huống xảy ra.

            Thời gian tới, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo theo đúng chỉ thị của Đảng, tiến độ và hướng dẫn Đoàn cấp trên. Cùng với đó, Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty tập trung hoàn chỉnh dự thảo các văn kiện Đại hội Đoàn Tổng công ty, xây dựng và hoàn thiện các phương án nhân sự trình Đảng ủy Tổng công ty cho ý kiến; chuẩn bị các điều kiện có liên quan về công tác tuyên truyền, công tác tổ chức đảm bảo cho tiến độ Đại hội Đoàn Tổng công ty theo đúng Hướng dẫn và kế hoạch dự kiến Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Sông Đà lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 sẽ diễn ra trong tháng 6/2017.

Một số hình ảnh Đại hội của các cơ sở Đoàn trong tháng 5/2016:

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội Đoàn Công ty CP Sông Đà 6

BCH Đoàn Công ty CP ĐT&PT điện Sesan 3A ra mắt tại Đại hội

Đại hội Đoàn Công ty CP thủy điện Cần Đơn

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết website