Thứ Hai, ngày  27-03-2017

CHUYÊN TIN

 

Chương trình Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 của Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà
 (Ngày: 07/05/2013)

Thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 20 - HD/ĐUK ngày 07/02/2013 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW về hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Chỉ thị  03 - CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2013.

Đảng ủy TCT Sông Đà xây dựng chương trình triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013, như sau:

1. Học tập và tuyên truyền:

- Thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu tấm gương của Bác qua một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TW, “Đường kách mệnh”; “Bản Tuyên ngôn độc lập”; “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sách chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, “ Bài báo viết về Dân vận của Bác”; “Sửa đổi lề lối làm việc”; “Nhật ký trong tù của Bác”… gắn với chuyên đề của năm 2013, kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm.

- Chỉ đạo các cơ sở Đảng nghiên cứu, quán triệt và thực hiện Quy định 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong, tự phê bình, phê bình, quan hệ với đồng chí, đồng nghiệp, nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ.

- Chỉ đạo Đảng bộ: Cơ quan TCT, Công ty CP Sông Đà 5 tổ chức Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện năm 2012, để rút kinh nghiệm, kịp thời đánh giá kết quả đạt được, là cơ sở xây dựng phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, lựa chọn những tập thể tiêu biểu, cá nhân là tấm gương người tốt, việc tốt đề nghị biểu dương, khen thưởng, góp phần nâng cao kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

2. Rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện “Chuẩn mực đạo đức” của từng đơn vị, cá nhân gắn với văn hóa doanh nghiệp:

- Các cấp ủy Đảng xây dựng, hoàn chỉnh “Chuẩn mực đạo đức” theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của đơn vị mình, tiếp tục rà soát, bổ sung và chỉ đạo các Chi bộ, cán bộ, đảng viên, công nhân viên thực hiện nghiêm túc. Đồng thời hoàn chỉnh theo tình hình thực tế của đơn vị trong năm 2013 để nội dung “Chuẩn mực đạo đức” thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống của mỗi CBCNV trong đơn vị.

3. Xác định việc làm theo của từng tập thể, cá nhân:

- Các cấp ủy Đảng xác định việc “làm theo” tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên và lâu dài, tăng cường chỉ đạo các tổ chức Đảng tiếp tục triển khai tới cán bộ, đảng viên, CNVC lao động đăng ký, xác định rõ việc làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để chủ động tu dưỡng, rèn luyện trong công tác và trong đời sống hàng ngày nhằm đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời có sơ kết rút kinh nghiệm và xác định rõ hiệu quả của việc làm theo trong từng tháng, từng quý.

- Các cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đặc biệt là người đứng đầu đơn vị cần nêu cao trách nhiệm, đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức đã xây dựng, báo cáo trước chi bộ nơi mình sinh hoạt, cuối năm, lấy kết quả phấn đấu theo chuẩn mực đạo đức, làm tiêu chí phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

- Gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp một cách hiệu quả, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, giữ vững tiến độ sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, làm tốt công tác an sinh xã hội.

- Ban Thường vụ Công đoàn tiếp tục tổ chức đăng ký việc làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của các tổ công đoàn, chi đoàn cơ sở, công nhân viên chức - lao động toàn Tổng công ty. Tổ chức Đoàn TNCS HCM TCT xây dựng “Chuẩn mực đạo đức” làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh đề triển khai tới toàn thể đoàn viên thanh niên đăng ký việc “Làm theo” để thực hiện có hiệu quả trong năm 2013.

4- Công tác kiểm tra:

- Các Đảng ủy, chi ủy cơ sở triển khai thực hiện quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Bí thư TW Đảng về công tác kiểm tra tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên, CNV.

- Gắn công tác kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ của các tổ chức Đảng cơ sở.

5- Công tác khen thưởng:

- Thực hiện theo Hướng dẫn số 16 HD/ĐUK, ngày 17/01/2013 của Đảng ủy Khối DNTW về Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cán nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Qua kiểm tra, đánh giá; hàng quý đề nghị biểu dương, khen thưởng cán bộ, đảng viên tiêu biểu thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, từ đó nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến để cán bộ, đảng viên và công nhân viên tiếp tục học tập và làm theo đạt kết quả cao hơn.

6- Tổ chức thực hiện:

- Các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, các tổ chức chính trị xã hội của Tổng công ty chủ động xây dựng nhiệm vụ trọng tâm về ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2013, gắn liền với nhiệm vụ chính trị của đơn vị và đưa vào Nghị quyết hàng tháng để triển khai thực hiện, nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch  SXKD trong năm 2013.

- Ban Tuyên giáo, Tổ giúp việc của Đảng ủy TCT về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phối hợp với UBKT Đảng ủy TCT hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Thường vụ; BCH Đảng bộ Tổng công ty theo định kỳ.

- Kế hoạch này được phổ biến tới Chi bộ./.

Chi tiết Download tại đây.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

 
 
 


Bình luận bài viết

Bạn phải đăng nhập mới có thể đăng bình luận

Tin đã đưa

Có lỗi xảy ra. Lỗi: Tin đã đưa hiện chưa có.
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.