Thứ Hai, ngày  27-03-2017

CHUYÊN TIN

 

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2012
 (Ngày: 23/02/2012)
Năm 2012 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp; Đại hội Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I; Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012 – 2017); kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2012). Đặc biệt, đây là năm đầu tiên các cấp bộ Đoàn thống nhất tổ chức Đại hội cùng một năm. Căn cứ chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, Ban chấp hành Đoàn Tập đoàn Sông Đà triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2012 như sau:

Chủ đề công tác năm: Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

          Khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Tập đoàn Sông Đà chung sức vì sự phát triển bền vững của Doanh nghiệp, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

          1. Thực hiện tốt Kế hoạch và hướng dẫn của Ban thường vụ Đoàn Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017; Triển khai Đề án kiện toàn tổ chức Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam; Củng cố, xây dựng và nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn cơ sở, chất lượng cán bộ Đoàn và chất lượng đoàn viên.

          2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên gắn với tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sâu rộng các hoạt động kỷ niệm 81 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 56 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng trước, trong và sau Đại hội Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

          3. Đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ SXKD vì sự phát triển của đơn vị, phát triển kinh tế - xã hội thông qua việc đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên; tập trung tổ chức các hoạt động tình nguyện tại chỗ gắn với việc hỗ trợ, nâng cao đời sống tinh thần cho thanh niên. Phát động thi đua trên các công trường trọng điểm, tiếp tục tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

          4. Xây dựng, triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp phù hợp với đặc thù của đơn vị, cụ thể hóa các nội dung thực hiện Nghị quyết bằng các nội dung hoạt động cụ thể. Tham mưu cho cấp ủy Đảng sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Chuẩn hóa cán bộ Đoàn gắn với công tác phát triển đoàn viên mới, đảng viên trẻ.

          II. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN

          1. 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc đăng ký thực hiện công trình thanh niên và phong trào sáng tạo trẻ, đóng góp ý tưởng cải tiến công nghệ trong sản xuất kinh doanh của đơn vị; toàn Tập đoàn ít nhất thực hiện được 55 công trình thanh niên (trong đó có ít nhất 05 công trình Thanh niên cấp Khối; 10 công trình Thanh niên cấp Tập đoàn).

          2. 100% Đoàn cơ sở đăng ký hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; 100% đoàn viên, 80% thanh niên tham gia Cuộc vận động ủng hộ Trường Sa do Đoàn Khối phát động.

          3. Giới thiệu cho Đảng 600 Đoàn viên ưu tú. Trong đó phấn đấu 300 đồng chí được kết nạp vào Đảng.

          4. Vận động đoàn viên thanh niên tham gia hiến 300 đơn vị máu.

          5. Tổ chức phát động các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao nhằm năng cao đời sống vật chất, tinh thần cho ĐVTN công nhân tại các công trường. Phấn đấu 5.000 thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ, giúp đỡ.

          6. 100% các Chi đoàn triển khai có hiệu quả chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới.

          7. 100% tổ chức Đoàn các cấp tổ chức tốt Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu.

III. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CƠ BẢN

          1. Công tác tuyên truyền giáo dục:

1.1 Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đoàn, gắn với việc đánh giá chất lượng đoàn viên. Kịp thời, sơ kết, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động.

1.2 Triển khai sáng tạo công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên; tổ chức việc học tập 6 bài học lý luận chính trị mới của Đoàn.

1.3 Tổ chức các diễn đàn, hội nghị đóng góp ý kiến của Đoàn viên thanh niên góp ý cho dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp.

1.4 Triển khai sâu rộng các hình thức sinh hoạt chính trị - truyền thống ôn lại lịch sử vẻ vang của Đoàn, học tập những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ; tuyên truyền về 81 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1.5 Tiếp tục tuyên truyền trong ĐVTN thực hiện Nghị quyết số 11/NQ – CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội gắn với xung kích thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tại các huyện nghèo.

1.6 Các cơ sở Đoàn thực hiệt tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong TN, nhất là: Luật Giao thông đường bộ, Bộ Luật hình sự, Luật Thanh niên...

1.7 Xây dựng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mạng lưới nắm bắt tình hình, định hướng dư luận xã hội trong TN. Tổ chức Đoàn các cấp kịp thời báo cáo cấp ủy và Đoàn cấp trên những vấn đề nảy sinh liên quan đến tình hình thanh niên.

1.8 Tuyên truyền về chủ đề năm 2012 và các hoạt động lớn của Đoàn Tập đoàn và các cơ sở  trên Website Tập đoàn và qua chính các hoạt động do Đoàn tổ chức.

2. Phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc”, và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”:  

2.1 Các cấp bộ Đoàn trong Tập đoàn đăng ký, đảm nhận thực hiện và gắn biển công trình phần việc thanh niên làm theo lời Bác gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, phấn đấu tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí ... quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD của các đơn vị và Tập đoàn năm 2012.

2.2 Tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng gắn với thực hiện an sinh xã hội tại các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ; hỗ trợ giúp đỡ, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”.

2.3 Triển khai sâu rộng và có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, hưởng ứng năm quốc gia về An toàn giao thông, vận động và tổ chức cho thanh niên gương mẫu thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông.

2.4 Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên Việt Nam đồng hành cùng hàng Việt Nam”.

2.5 Đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích thanh niên thi đua học tập. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”, phong trào “Ba rèn luyện” trong học sinh, sinh viên các trường nghề của Tập đoàn.

2.6 Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về vai trò kỹ năng xã hội; khuyến khích thanh niên tham gia các lớp tập huấn kỹ năng xã hội phù hợp với đối tượng và điều kiện đặc thù của Tập đoàn.

2.7 Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao cho thanh niên công nhân trên các công trường trọng điểm của Tập đoàn.

3. Công tác xây dựng Đoàn, củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên và tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền:

3.1 Tập trung hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I, triển khai cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn vững mạnh”; gặp mặt và tuyên dương cán bộ Đoàn tiêu biểu.

3.2 Triển khai thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn CNXD Việt Nam.

3.3Triển khai thực hiện Chương trình hành động “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” (Chương trình hành động số 224 CT/TW ĐTN, ngày 17/9/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn). Tập trung các giải pháp để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn theo Nghị quyết số 02 – NQ/TWĐTN ngày 09/9/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX.

3.4 Tham mưu với Đảng ủy Tập đoàn chỉ đạo các cấp ủy lãnh đạo thực hiện chuẩn hóa đội ngũ và luân chuyển công tác cán bộ Đoàn theo Quy chế cán bộ Đoàn. Xây dựng, bồi dưỡng kỹ năng đội ngũ Bí thư Chi đoàn, Bí thư Đoàn cơ sở để chủ động đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2012 – 2017; chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I.

3.5 Củng cố tổ chức, đội ngũ kiểm tra, giám sát; đầu tư nguồn lực để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát ở các cấp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, các mặt hoạt động của Đoàn Tập đoàn.

3.6 Tăng cường tham mưu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thanh niên và công tác thanh niên trong doanh nghiệp. Đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tạo điều kiện về cơ chế, chính sách phát huy vai trò của thanh niên trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với đoàn viên, thanh niên.

3.7 Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và số lượng đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

3.8 Chủ động tổ chức các hoạt động thiết thực trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng: giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, xét thưởng học bổng Sông Đà, tuyên dương học sinh giỏi, tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em TNNĐ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, đêm hội trăng Rằm ...

4. Công tác tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện:

4.1 Tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn, các cấp ủy sơ kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “tăng cường sự Lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; Công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ và vận dụng chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn.

4.2 Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với ĐVTN.

4.3 Tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát góp phần đảm bảo chất lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

4.4 Tham mưu cho Đảng ủy Tập đoàn ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

4.5 Xây dựng và xin ý kiến lãnh đạo Tập đoàn về dự thảo Đề án nhân sự, các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

IV. DỰ KIẾN MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN:

1. Tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại Lễ ra quân Tháng Thanh niên năm 2012.

2. Tổ chức chỉ đạo Đại hội điểm (Đoàn Cơ quan Tập đoàn) và đi chỉ đạo Đại hội Đoàn các cơ sở theo kế hoạch đã ban hành.

3. Tổ chức giải bóng đá Thanh niên Sông Đà năm 2012.

4. Tổ chức các hoạt động trong Ngày hội Thanh niên Việt Nam 26/3.

5. Tổ chức tặng máy vi tính, máy in cho các trường học; học bổng cho các em sinh viên dân tộc nghèo; khánh thành nhà nhân ái ... tại huyện nghèo Phù Yên và Mương La theo kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Tổ chức các hoạt động cho các em TNNĐ Liên đội Sông Đà: Kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6; Đêm hội trăng Rằm; Tuyên dương học sinh giỏi Tập đoàn năm học 2011-2012.  

7. Tham gia hoạt động Thắp nến tri ân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thương binh, liệt sỹ và các hoạt động an sinh xã hội do Đoàn Khối DNTW tổ chức.

8. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tập đoàn CNXD Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

9. Phối hợp với Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Công trình TNCS thủy điện Hòa Bình.

10. Tham gia các hoạt động khác do Trung ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
Bí thư
Đặng Anh Vinh

 
 
 


Bình luận bài viết

Bạn phải đăng nhập mới có thể đăng bình luận
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ

Trưởng ban biên tập: Ông Trần Văn Thạnh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Sông Đà.
Địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà - Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội.
Tel: (84-4) 38541164 - 38541160 /  Fax : (84-4) 38541161
Email: banbientap@songda.vn - Thiết kế bởi Công ty CP Tự động hoá  & CNTT Sông Đà.