Tin Sông Đà

Tin Sông Đà

Tổng Cty Sông Đà chính thức chuyển đổi sang mô hình Cty cổ phần

Ngày 26/3, Tổng Cty Sông Đà đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất và chính thức chuyển từ doanh nghiệp nhà nước thành Cty cổ phần. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng Đậu Minh Thanh…


Toàn cảnh Đại hội.

Thực hiện Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước trọng tâm là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chỉ đạo của Bộ Xây dựng về chuyên đổi mô hình hoạt động của Tổng Cty Sông Đà sang Cty cổ phần, trong quá trình thực hiện chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp Nhà nước sang hình thức Cty cổ phần, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Cty Sông Đà (đã tổ chức đánh giá tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 và giai đoạn 2017 - 2020 của Tổng Cty Sông Đà – CTCP

Năm 2017, Tổng Cty đã đạt được kết quả chủ yếu góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra: Tổng giá trị sản xuất kinh doanh đạt 116%KHN, doanh thu đạt 107%KHN, lợi nhuận trước thuế đạt 111%KHN, nộp Nhà nước đạt 129%KHN.

Thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu Cty mẹ - Tổng Cty Sông Đà vào ngày 25/12/2017; hoàn thành bàn giao tài chính sang Cty CP Nhà Khánh Hòa. Cơ bản hoàn thành kế hoạch thoái vốn đề ra.

Phát điện các tổ máy (TM) TĐ Nậm Ly 1, hoàn thành lắp đặt và triển khái thí nghiệm TM1 TĐ Xekaman San xay. Hoàn thành điều chỉnh giá bán diện TĐ Sê San 3A; Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận giá điện TĐ Xêkaman 1. EVN đã có văn bản hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp cho các công trình thủy điện Sơn La, Huội Quảng.

Toàn Tổng Cty đã trúng thầu các công trình với giá trị 5.691 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện công khai đầy đủ thông tin của Tổng Cty theo Nghị định 81/2015/ND- CP của Chính phủ.


Thứ trưởng Bùi Phạm khánh phát biểu tại đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông của Tổng Cty Sông Đà đã thảo luận và thông qua điều lệ tổ chức, hoạt động Tổng Cty, tờ trình: kế hoạch SXKD 2018, Phương án tái cơ cấu, mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát.

Chuyển đổi sang Cty cổ phần có thể nói đây là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với Tổng Cty Sông Đà. Với mô hình Cty cổ phần sẽ mang lại nhiều cơ hội hoạt động, sự linh hoạt trong quản lý điều hành và tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng Cty.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh đã khẳng định truyền thống lịch sử của Tổng Cty là doanh nghiệp hàng đầu của đất nước thi công đầu tư các công trình thủy điện, giao thông.

Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo sát sao Tổng Cty thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, sau khi được phê duyệt, Tổng Cty đã bán đấu giá CP lần đầu ra công chúng. Việc chuyển đổi từ mô hình doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước sang Cty CP là cơ hội cũng như thách thức lớn của Tổng Cty.

Thứ trưởng cũng lưu ý HĐQT hoàn thiện bộ máy quản lý điều hành, đổi mới quản trị doanh nghiệp, xây dựng các quy chế quản lý sau khi chuyển đổi… Bảo đảm lợi ích cổ đông và người lao động trong doanh nghiệp.


Hội đồng quản trị Tổng Cty CP ra mắt.


Ban kiểm soát mới được đại hội tiến cử.

Đại hội cổ đông Tổng Cty Sông Đà đã thành công với việc bầu ra Hội đồng quản trị gồm 5 ủy viên, Ban kiểm soát gồm 3 ủy viên.

 

Nguồn: Lê Mỹ ( baoxaydung.com.vn )

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Liên kết web